Scada TAYSAD

SCADA “Supervisory Control And Data Acquisition” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan bir kısaltmadır. Türkçeye birebir çevirisi “Danışmalı Kontrol ve Veri Toplama Sistemi”  olup, en güzel anlamıyla “Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi” olarak çevrilebilir. Kısaca bilgisayarlardan, haberleşme aletlerinden, algılayıcılardan veya diğer aygıtlardan oluşturulmuş denetlenebilen ve de kontrol edilebilen bir sisteme verilen genel addır. En tanınan olarak enerji scada’sı (elektrik, su, doğalgaz) ve proses scada’sı (fabrika-tesis otomasyonu) olarak ikiye ayrılır. Scada TAYSAD üretilen tüm yedek parçaları için, tüm tesislerinde bu sistemle çalışmaktadır. Ülkemizdeki yerli yedek parça üretimi ile neredeyse %89 oranında bir otomobili toparlayacak yedek parça üretilmektedir. Dernek olarak bu gücü bir arada tutarak yerli mala olan üretimi ve kullanımı arttırmak için mücadele verilmektedir.

 

Scada TAYSAD tüm sistemlerde olduğu gibi, gelişen teknoloji ile daha faydalı bir sistemin kurulmasıyla çok daha etkin kullanılmaktadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler neticesinde ve bunlarla ilgili cihazlardaki maliyet düşüşleriyle, elektrik dağıtım sistemlerinin otomasyonunu teknik ve ekonomik olarak yapılabilir hale gelmiştir. Örneğin dağıtım ve su otomasyonu ile şebekenin uzaktan izlenmesi, hızlı ve etkin bir şekilde sağlanabilir. Sonuçta daha güvenilir, sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi ve su beslemesi gerçekleşir. Sistem bilgileri arşivlenebilir ve istatistiki raporlar ile en etkin ve ekonomik işletme yönetimi sağlanır. Süreçler için gözetleyici denetim ve veri toplama işlemlerini yapan sistemler için kullanılan scada sistemleri, fabrikadaki süreçlerin (hammadde, üretim ve mamul madde takibi vb.) denetiminde kullanılan çeşitli araçlarla birlikte, fabrikanın üretim kontrolü ve takibine yönelik bir alt yapı oluştururlar.
Scada TAYSAD ile bu alt yapının imkan verdiği ölçüde, üretim kaynakları planlaması ve işletme kaynakları planlama sistemleriyle, gerekli etkileşimler kurularak ideal bir yapıya erişilebilir. Amaç en düşük maliyetle, daha kaliteli ve daha çok üretmek için gerekli yapıyı kurmaktır. İşletmedeki tesislerden en yüksek verimlilikle yararlanabilmek için, yöneticilerin işletmeye ve üretim bilgilerine tam olarak hakim olması gerekir. Scada yazılım paketleri, endüstriyel tesislerde alt yapı yazılım görevini üstlenir. Buradaki amaç fabrika içi ile dışındaki ağlara bağlanarak, şirketin bütün katmanlarının uyum içerisinde çalışmasını sağlamaktır. Scada işletme genelinde herkese, her zaman erişebilecekleri, gerçek zamanlı ve ayrıntılı bilgiyi sağlar. Bu sebeple güvenilir ve kontrol edilebilir üretim bantları veya otomasyonlardaki aksaklık veya güncellemeler çok daha sorunsuzca yapılabilmektedir. Günümüzde tüm tesis ve işletmeler SCADA sistemini kurmaya başlamışlardır; giderek de daha fazla ivme kazanacaktır…

Yorumlar

Yorum Yap