Proses Otomasyonu TAYSAD

Proses otomasyonu TAYSAD,  makine otomasyonları gibi belirli elemanlar üzerinden iş görüyor olsa da, üzerindeki farklı yazılımlar ile çalışma sürecinin sonunda veya içinde özel istatistiki veri raporlamaları sağlamaktadır. Bu sayede pek çok birim için özel bilgiler üretilmekte ve otomasyonun pek çok verimliliği bu sayede arttırılabilmektedir. Aynı zamanda var olan sorunların tespiti sağlanıp en kısa sürede çözüme ulaşmasında yardımcı olmaktadır.

Aynı zamanda iş gücü tasarrufu da sağladığından işletmenin maliyetlerinde de ciddi düşüş yaşanmaktadır. Proses Otomasyonu TAYSAD ile işletmelerin üretim aşamasında yeni bir dönem başlamıştır. Üretim tabanındaki pek çok sorunun gözlemlenip doğru verilere ulaşılması önceleri çok fazla iş gücü, gözlem ve süre ve de analiz gerektirmekteydi. Proses sisteminin amacı içerisindeki yazılım sayesinde tüm bu işlemlerin istenen periyotlar içerisinde yapılıp hızlıca geri dönüşümün sağlanmasıdır.

Süreç ne kadar hızlı olursa başarı ve kazanç ve de işletmenin geleceği o kadar kaliteli olacaktır. Proses Otomasyonu TAYSAD sistemine örnek olarak, bir fabrikanın havalandırma sistemini iç dış sıcaklık kontrolü neticesinde otomatik olarak açıp kapatmak işlemi verilebilir. Burada ısı verileri sistemden alınarak kontrol cihazına girilir ve kontrol cihazı sıcaklığı kontrol eder. Bu ufak işlem bile enerji maliyetlerini engelleyecektir. İşlemler ne kadar büyür, kontrol edilecek ne kadar çok değer olursa, buna doğru orantılı olarak da daha çok girdiye ihtiyaç olacaktır. Bu noktada enstrümantasyona ihtiyaç olacaktır. Hassas ölçüm cihazları ve metotları daha doğru kararlar almaya daha düşük maliyetli ve etkin üretim yapılmasına olanak sağlar. Girdiler, belirli periyotlar ile inceleneceği gibi anlık sistemler ile de incelenebilir. Üretim makinelerinin anlık olarak kullandığı elektrik gücü, ihtiyaç olunan güç ile kullanılan güç dengesi ve operatörün o anki verimliliği takip edilerek bu girdiler kontrol cihazına aktarılıp buradan ana merkeze yönlendirilip karar verme mekanizmasının önüne sunulabilir. Bu sayede çevrim süresi çok hızlı bir proses kontrolü yapılabilirken bu bilgiler haftalık ya da aylık raporlar halinde de değerlendirilebilir. Proses kontrolün çevrim süresi ne kadar hızlı ise diğer elemanlardan alınan bilgiler o derece hızlı değerlendirilip bir karara bağlanabilir.

Yorumlar

Yorum Yap