Endüstri 4.0 TOSB

Ekonomisi ile büyümek isteyen her firma için çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanmak çok önemlidir. Bu nedenle firmamız Endüstri 4.0 TOSB çalışmaları ile tüm yönetim süreçlerinizde otomasyon teknoloji kullanmaktadır. Bunun yanında iletişim ve kablosuz bilgi entegrasyonları ile de bütünleşen bu süreç, sosyal bir istikrar sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Kalıcı bir değer sağlamasının yanınsa iş güvenliği içinde çok önemli bir sistemdir. Sistemin firmanıza en büyük avantajı ise daha fazla verimlilik sağlaması olacaktır. Kurduğumuz bu sistemler ile firmanızda sistemleriniz iş gücünden teknoloji kontrolüne geçecektir. Ve sistemler üzerinde makinelerin kontrolü artacaktır. Otomatik sistemlerin artması ile iş gücü azalacaktır.

Sosyo- ekonomik çalışma hayatına etkisi de olumlu olacak ve Endüstri 4.0 TOSB çalışmalarımız ile sanayi farklı bir değer kazanacaktır. Pazar içerisinde firmanız bu entegrasyonlarla ciro olarak hedeflediği rakamlara çok daha kısa bir süre içerisinde ulaşacaktır. Her gerçekleşen sanayi devrimi son kullanıcıya kalite olarak ulaşmaktadır. Endüstri 4.0 devrimi ile de otomasyon sistemleri, üretim teknolojileri ve veri alışverişlerinin bir arada takip edilmesi ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Daha genel bir ifade ile nesnelerin interneti internetin hizmetlerini oluşturmakta ve siber fiziksek sistemlerle bir değerler bütünü ortaya çıkmaktadır. Bu sistem ile modüller yapılı akıllı fabrikalar ortaya çıkacaktır. Fiziksel işlemler içerisinde siber- fiziksel sistemlerle izlemeler yapılabilecektir.

Fiziksek dünyanın sanala bir kopyasının oluşturulduğu Endüstri 4.0 TOSB çalışmalarımızda merkezi olmayan kararlar verilmektedir. Tüm sistem gerçek zamanlı olarak iletişime geçebilmekte ve bu şekilde tüm birimler online olarak iletişime geçebilecek ve işbirliği içerisinde çok daha verimli bir şekilde çalışabilecektir. Karşılıklı çalışabilirlik ilkesi ile bu sistemde üretim alanında tüm sistemlerin birbiri ile iletişim kurması mümkün olmaktadır. Sistem içerisinde sanallaştırma yapılmakta ve akıllı fabrikaların sanal bir kopyası çıkarılmaktadır. Sistem içerisinde sensör verileri yer alacak, sanal tesisler kurulacak ve simülasyon modelleri ile birbirilerine bağlanacaklardır. Özerk yönetimler kurulacak, gerçek zamanlı olarak veri toplama ve analiz desteği de sunulacaktır. Hizmet oryantasyonu ve modülerlikte akıllı fabrikaların esnek adaptasyon sistemleri olmasını sağlayacaktır. Web sayfamızın iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Yorum Yap