Endüstri 4.0 Gebze

Endüstri 4.0 Gebze canlı veya cansız her nesnenin internet üzerinden iletişime geçebileceği bir endüstri devrimidir. Veri alışverişini ve üretim teknolojilerini içerir. Verilerin toplanıp iyi bir şekilde analiz edilmesini sağlarken daha verimli iş modellerine olanak sağlar.  Buna 4. sanayi devrimi de diyebiliriz.

Geçmişten günümüze sanayi devrimine göz gezdirecek olursak 1712’de Buhar makinesinin icadıyla ilk olarak su ve buhar enerjili mekanik üretimler ortaya çıktı. 1784’te ilk endüstriyel dokuma tezgahı icat edildi.(18.yy) Elektrik gücü yardımıyla seri üretime geçilmesiyle (19.yy) 2. sanayi devrimi, 1969’da bilgi teknolojilerinin gelişimi ve elektroniklerin kullanılmasıyla ilk programlanabilir mantıksal denetleyici icat edildi ve üretim daha kolay bir hala geldi. Ardından 1971 yılında ilk mikro bilgisayar üretildi. Geçmişten günümüze sanayi devrimine baktığımızda bugün siber-fiziksel sistemlere dayalı üretimin devreye girişiyle endüstri 4.0 diye adlandırdığımız akıllı fabrikalarla 4. sanayi devrimine girmiş bulunmaktayız. Endüstri 4.0 Gebze bu devrime bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Endüstri 4.0 Gebze, geleneksel sanayiyi bilgisayarlaştırma ve teknolojiyle donatılması projesidir. Günümüzün ekonomik sistemi devamlı değişime ve gelişime ihtiyaç duyarken hızla devam eden nüfus artışı ve kaynak kullanımından ortaya çıkan sıkıntılar beraberinde yeniliği ve değişimi getiriyor. Bu projeyle; imalat sektörünün verimliliği, kalite ve esnekliği arttırmak için sistemlere entegre edilip olası verilerin analizlenerek rekabet ortamında avantaj sağlaması öne sürülmektedir. Ekonomik büyüme, istihdam, sosyal istikrar, kalıcı değer, iş güvenliği, daha fazla verimlilik ve yüksek yaşam standartları için otomasyon teknolojileri, iletişim ve kablosuz entegrasyonuyla bütünleştirilmiş tek bir süreç sunuluyor. Yeni ürünlerin hızlı bir şekilde piyasaya çıkabilmesi, ürün çeşitliliğinin ve miktarının artması, üretim sürecinin hızlanması ve kalitenin artması da bu projenin önemli getirilerinden olacaktır. Endüstri 3.0’ün de sağladığı hızlı üretim, ürün kalitesi gibi faydaların yanı sıra üretilen ürünün kalite kontrolünden geçemeyip hurda olduğunda ana sebebine inerek gerekli önlemler almayı sağlıyor ve ürünü hurda olmaktan kurtarıyor. Tüm bunlar olurken üretim dışında da birçok alanda değişiklikleri beraberinde getiren proje, sanayi kuruluşlarının doğal kaynak kullanarak karbon ayak izi azaltma konusunda da yeni adımlar atıyor. Web sayfamızın iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Yorum Yap